PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Medwid M.: Polski system transportu kolejowo–drogowego (bimodalnego) typu TABOR, Poznań 2006, Wydawnictwo Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”,.
 
2.
Medwid M.: Studium tworzenia intermodalnych środków technicznych transportu lądowego w szczególności taboru bimodalnego, Poznań 2008, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej,.
 
3.
Terminology on combined transport. CEMT/CS/COMB/TERM(99)6/Rev.2.
 
4.
Medwid M., Stawecki W., Cichy R.: Innowacyjne rozwiązanie systemu do transportu kombinowanego, kolejowo – drogowego. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa QSET 2011 Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie.
 
5.
UIC 505-1:2006. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów,.
 
6.
UIC 506:2008. Reguły dotyczące zastosowania skrajni powiększonych GA, GB, GB1, GB2, GC, GI3.
 
7.
Medwid M., Cichy R.: Koncepcja wykorzystania bimodalnej techniki transportu, do budowy dróg i autostrad. Pojazdy Szynowe 3/2009.
 
8.
Medwid M., Cichy R., Nowaczyk T.: Model strukturalny systemu transportu naczep drogowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo – drogowym. Pojazdy Szynowe 2/2011.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top