PL EN
 
 
REFERENCES (12)
1.
Dżuła S, Urbańczyk P.: Wpływ zużycia elementów pary ciernej klocek hamulcowy – koło zestawu kołowego na siłę hamowania, XIV Konferencja Naukowa POJAZDY SZYNOWE 2000, Kraków, Arkanów, 9-13 październik 2000, t. 2, s. 231-242.
 
2.
Gajek L., Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne – modele i metody. WNT, Warszawa, 2000.
 
3.
Gąsowski W., Kaluba M.: Trybologiczne badanie okładzin ciernych hamulca tarczowego pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe 1999 nr 1, s. 14-21.
 
4.
Jósko M.: Metodologiczne aspekty oceny przyczepności powłok regeneracyjnych metodą ultradźwiękową, Politechnika Poznańska – Rozprawy nr 372 (Praca habilitacyjna), Poznań 2002.
 
5.
Kadziński A.: Niezawodność pojazdów szynowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1992.
 
6.
Kaluba M.: Zużycie okładzin ciernych hamulca tarczowego pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe 1999 nr 4, s. 24-29.
 
7.
Karta UIC 541-3, Hamulec: hamulec tarczowy i okładziny hamulcowe, warunki ogólne dla prób na stanowisku badawczym, Wydanie 6-te listopad 2006.
 
8.
Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2007.
 
9.
Leszek W.: Badania empiryczne, Studia i rozprawy – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1977.
 
10.
Mańczak K.: Technika planowania eksperymentu, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 
11.
Piec P.: Analiza zjawisk kontaktowych typu sick-slip w miejscu styku koła z klockiem hamulcowym, Monografia, Kraków 1995.
 
12.
Ścieszka S.F.: Hamulce cierne. Zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i tribologiczne, Wydawnictwo Gliwice-Radom 1998, s.15.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top