PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the construction measures reducing the noise emission in the running gear system and conducive to the environment protection. The requirements related to the noise emission in accordance with TSI regulations are presented.
 
REFERENCES (9)
1.
H. Gwiazda: Wymagania w zakresie ograniczenia hałasu pojazdów kolejowych. Technika Transportu Szynowego nr 10/2005.
 
2.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1304/2014 z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy – hałas”, zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/UE.
 
3.
G. Zając: Wpływ materiału wstawek hamulcowych pojazdu szynowego na poziom hałasu. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, nr 1(64)/2007, Politechnika Krakowska [4] W. Gąsowski, M. Sobaś: Konstrukcyjne sposoby zmniejszania.
 
4.
hałasu w układach biegowych wagonów towarowych, Pojazdy Szynowe nr 1/2013.
 
5.
H. Zielaskiewicz: Wpływ transportu kolejowego na środowisko naturalne, Infrastruktura transportu nr 3/2012.
 
6.
J. Bułhak, M. Abramczyk, E. Buchalska: Kompozytowe wstawki hamulcowe w taborze kolejowym jako ekonomiczna i przyjazna środowisku alternatywa dla wstawek żeliwnych, Technika Transportu Szynowego nr 7-8/2003.
 
7.
A. Wójtowicz, H. Bąkowski: Oszczędności wynikające ze smarowania obrzeży kół w łukach o różnym promieniu. Technika Transportu Szynowego nr 2-3/2013.
 
8.
R. Zima, P. Janoš: Wheelsets. Bonatrans Group a.s.
 
9.
R. Czarny: Smarowanie układów jezdnych maszyn roboczych i pojazdów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top