PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the current legislation in the field of braking system testing in the tram vehicles type approval process. The currently used construction solutions of brake systems in tram vehicles are shown and discussed. The necessary test range and inspection of the braking system during the type approval tests, depending on the date of manufacture of the tram and its destination, are also outlined. This article provides justification for extending the scope of braking systems testing during the type approval process which is currently not required by any applicable law.
 
REFERENCES (7)
1.
Dz. U. 2015 poz. 38. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów.
 
2.
Dz. U. nr 65 poz. 344. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 
3.
Dz. U. nr 65 poz. 343. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania.
 
4.
PN-EN 13452-1:2003. Kolejnictwo – Systemy hamowania w transporcie publicznym – Część 1: Wymagania eksploatacyjne.
 
5.
PN-EN 13452-2:2003. Kolejnictwo – Systemy hamowania w transporcie publicznym – Część 2: Metody badań.
 
6.
UIC 544-1. Wydanie 6. Hamulec – Hamowność.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top