PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an analysis of the impact between longitudinal stiffness of a railroad car bogie primary suspension to its running behavior and wear of wheels. The study are based on computer simulations. The main aim on presented studies is to compare different type of primary suspension longitudinal stiffness. Authors checked: critical speed, safety against derailment on curved track and level of wheels wear. Observation of forces between wheel and rail are used to assess the running behavior. Summary considers directions of new elements that can be used in primary suspension of railroad cars
 
REFERENCES (12)
1.
Cordts D., Maier B., "Hydraulisches Achslenkerlager zur Anwendung im Schienenfahrzeugbereich", czasopismo EI Der Eisenbahningenieur, Marzec 2012, strony 69-73.
 
2.
Iwnicki S., "Handbook of railway vehicle dynamics", Taylor & Francis Group 2006.
 
3.
Kwasnicki E., "Sterowanie zestawem kołowym obniża poziom hałasu", czasopismo Technika Transportu Szynowego, 4/1998, strony 23-29.
 
4.
Romaniszyn Z., "Współczesne sposoby prowadzenia zestawów kołowych w wózkach kolejowych pojazdów szynowych", czasopismo Technika Transportu Szynowego, 2/1997, strony 13-21.
 
5.
Romaniszyn Z., "Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne ograniczające skutki drgań w układzie koło-szyna w pojazdach do dużych prędkości i dla linii górskich", czasopismo Technika Transportu Szynowego, 4/2000, strony 16-18.
 
6.
Shabana A. A., Zaazaa K. E., Sugiyama H., "Railroad vehicle dynamics : a computational approach", Taylor & Francis Group 2008.
 
7.
Wickens A. H., "Fundamentals of rail vehicle dynamics", Taylor & Francis Group 2005.
 
8.
PN-EN 14363:2005. Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych dla dopuszczenia (homologacji) pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne. 2007 r.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie z dnia 5 czerwca 2014 r.
 
10.
Materiały targowe, promocyjne firmy Freudenberg Schwab Vibration Control GmbH & Co. KG, "Hydrauliczna prowadnica osi", 2015.
 
11.
User’s manual, “Simulation of Rail Vehicle Dynamics”, UNIVERSAL MECHANISM 7.0, 2015.
 
12.
Strona internetowa Kolejpedia, www.kolejpedia.pl stan na 03.03.2016.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top