PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Surviving on the market and gaining a competitive advantage require the effective management that guarantees the success of the company. Outsourcing is one of the methods. The term outsourcing derives from English and is an abbreviation of the expression outside resource using, which means the use of external resources. Outsourcing should focus on optimization of costs and employment. The main benefit should be the pursuit of increased flexibility of structures, access to the qualified staff and other resources of the company. Failures of outsourcing may result both from the side of the ordering company and providing railway freight transport services. The empirical studies on decision-making problems of recipients of railway freight outsourcing services allowed to identify the benefits, risks, communication methods and problems in partner cooperation.
 
REFERENCES (9)
1.
Radło M. J., Ciesielska D. A.: Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw. Outsourcing Magazine 2010 nr 5 (25).
 
2.
Ciesielska D., Radło M. J.: Outsourcing w praktyce. Copyright by Poltext Sp. z o.o. Warszawa 2011.
 
3.
Hiemstra G., Van Tilburg J. J.: Inzicht in uitbesteding: ondernemingsstrategie es besturing Van Gorcum, Assen 1993r.
 
4.
Markowska K., Merkisz – Guranowska A.: Outsourcing usług transportu kolejowego. Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy. Radom 2015.
 
5.
Markowska K.: Badanie współpracy w outsourcingu usług transportu kolejowego – wybrane aspekty. Przegląd Nauk Ekonomicznych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi. Łódź 2017.
 
6.
Markowska K.: Proponowany przebieg współpracy outsourcingowej na przykładzie transportu kolejowego ładunków. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Nr 1928. Politechnika Śląska. Gliwice 2015.
 
7.
Markowska K.: Research on Quality of Cooperation in Outsourcing Services of Railway Undertakings. Journal of Kones. European Science of Powertrain and Transport Publication. Warsaw 2016.
 
8.
Pańkowska M.: Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 1998.
 
9.
Wesołowski S.: Co to jest outsourcing? Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11. 2001.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top