PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains the most important issues related to the measurement uncertainty determination and the presentation of reliable measurement results. It is presented inter alia the most important concepts concerning the measurement uncertainty, the normative requirements, the sources, the purpose and the methods of measurement uncertainty determination. The article also contains a reference to the metrological activities carried out in the Laboratory of Rail Vehicles Tests in order to meet the presented requirements.
 
REFERENCES (14)
1.
PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 
2.
Przewodnik GUM – Wyrażanie niepewności pomiaru (Guide to the expression of uncertainty in measurement). Główny Urząd Miar, 1999.
 
3.
EA-4/02 M: 2013. Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. 2013.
 
4.
EA-04/16. Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. 2003.
 
5.
DA-06. Polskie Centrum Akredytacji. Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. Wydanie 6, 2017.
 
6.
ILAC-G17:2002. Wprowadzenie problematyki niepewności pomiaru w badaniach w związku z wejściem do stosowania normy ISO/IEC 17025.
 
7.
International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM). International Organization for Standardization. 1993.
 
8.
Izydorczyk J.: Wyznaczenie niepewności pomiarów. PROLAB. Biuro Naukowe Techniczne. 2004.
 
9.
Vademecum. Polska Administracja Miar. GUM 2015.
 
10.
VDA 5. Zarządzanie jakością w przemyśle samochodowym. Zdatność procesów kontroli. Wydanie 2. 2010.
 
11.
Frączek J., Makowski R.: Spójność pomiarowa w teorii i praktyce. Pojazdy Szynowe nr 01/2017.
 
12.
Kogut J.: Niepewności pomiarowe stanowiska badawczego 3SB w Laboratorium Badań Pojazdów Szynowych (praca magisterska). Poznań 2018.
 
13.
Kostyrko K., Piotrowski J.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. Podstawy teoretyczne i trasabilność według ISO 9000 i zaleceń międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000.
 
14.
Tarczewski R.: Spójność pomiarowa jeden z determinantów wiarygodności wyników badań. Pojazdy Szynowe nr 02/2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top