PL EN
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the paper the carried out and applied works concerning a using diagnostic studies for the estimation of present and future state of electrical equipment in railway traction vehicles have been described. Results of a few research works concerning selected elements of electrical supply system and traction drive as well possibility of practical their use in the vehicles exploitation also have been presented. In the end of the pa-per solution of a diagnostic system worked out and applied by Rail Vehicles Institute “Tabor” implemented on type EU07 locomotive have been presented
 
REFERENCES (13)
1.
Barański M., Decner A., Jarek T., Polak A.: Autonomous, telemetric, multi-channel system of data acquisition to monitor the traction electric machines. Pojazdy Szynowe nr 4/2016. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
2.
Bednarz S. A., Dybkowski M.: Induction motor windings faults detection using flux-error based MRAS estimators. Diagnostyka. 2019; vol. 20(2). https://doi.org/10.29354/diag/....
 
3.
Dokumentacja techniczno-ruchowa przekształtników trakcyjnych SFT-1800k-3000. MEDCOM Sp. z o.o. NL780012, 14.04.2020.
 
4.
Durzyński Z.: Diagnozowanie i prognozowanie stanu technicznego podstawowych podzespołów napędu trakcyjnego. 11th International Scientific Conference - Modern Electric Traction. Politechnika Warszawska 2013.
 
5.
Durzyński Z.: Katalog uszkodzeń i usterek systemów i układów na tle architektury pojazdu. Pojazdy Szynowe 3/2012. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
6.
Kašiar L. i inni: Diagnostics of electric motor of locomotive series 757. Diagnostyka. 2016; 17(3).
 
7.
Kowalski S., Sowa A.: Ocena stanu technicznego agregatów prądotwórczych lokomotyw spalinowych podczas badań na hamowni. Pojazdy Szynowe nr 3/2010. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
8.
Łastowski M.: Ocena i prognozowanie stanu pokładowych chemicznych źródeł energii elektrycznej. Pojazdy Szynowe nr 3/2012. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
9.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor — lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
10.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474
 
11.
Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06. http://www.tabor.com.pl/wp-con....
 
12.
Stypka M. i inni: Układ diagnostyki w systemie sterowania zmodernizowaną lokomotywą EU07A. Pojazdy Szynowe nr 4/2012. https://doi.org/10.53502/RAIL-....
 
13.
Szablon dokumentacji systemu utrzymania dla pojazdów kolejowych. https://www.utk.gov.pl/pl/aktu....
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top