PL EN
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents a review of the constructional solutions of running gears of freight wagons resulting from the requirements of national and European regulations. A short characteristic of traction vehicles operating in freight traction is presented. A brief historical outline of the running gears of freight wagons is contained. The main types of bogies used in Poland and Europe are described, mainly the Y25 family of bogies . Requirements of the interchangeability of the running gear as a standard gear are presented. The main issues related to the design of running systems, requirements, criteria and technical specifications were discussed.
 
REFERENCES (9)
1.
Sobaś M., Zawieszenia i układy biegowe wagonów towarowych, Wydawnictwo IPS „Tabor” Poznań 2014.
 
2.
Terczyński P., Atlas wagonów towarowych, Wydawnictwo Kolpress, Poznań 2011.
 
3.
Michalak, P., Jakuszko, W. Innowacyjna uniwersalna lokomotywa dwunapędowa, Zeszyty Naukowo–Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie nr 2 (2019).
 
4.
Karta UIC 500: Normalizacja taboru transportowego i jego elementów. Zasady, procedury, wyniki. Wydanie 2 z grudnia 2000.
 
5.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe, układy biegowe – Normalizacja. Wydanie 9 z 01.01.78.
 
6.
EN 1527: Kolejnictwo – Wymagania dla wózków i układów biegowych.
 
7.
www.paulus.net.pl – dostęp 08.08.2021.
 
8.
https://tatravagonka.sk – dostęp 08.08.2021.
 
9.
www.wikipedia.org dostęp 08.08.2021.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top