PL EN
Diagnostyka eksploatacyjna pojazdów szynowych
 
More details
Hide details
1
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Publication date: 2013-07-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2013,3,47-52
 
 
REFERENCES (13)
1.
ASDEK - specyfikacja techniczna urządzenia. Firma TENS.
 
2.
Durzyński Z.: Katalog uszkodzeń i usterek systemów na tle architektury pojazdu. Pojazdy Szynowe 3/2012.
 
3.
Kurpisz D., Durzyński A., Sienicki A.: Prognozowanie stanu zużycia klocka hamulcowego na podstawie parametrów sygnału akustycznego. Pojazdy szynowe 2/2013.
 
4.
Łastowski M.: Ocena i prognozowanie stanu pokładowych chemicznych źródeł energii elektrycznej. Pojazdy Szynowe 3/2012.
 
5.
Oporowski M.: Badania właściwości trakcyjnych elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 33WE. RP- 0805. IPS Tabor 2012.
 
6.
PN-EN ISO 3095:2005. Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe.
 
7.
PN-EN ISO 3381:2011. Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych.
 
8.
PN-EN 12663:2010E. Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych. Cz. 1. – Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych. Cz. 2. - Wagony towarowe.
 
9.
PN-EN 13749:2011E. Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
10.
PN-EN 14363:2007P. Kolejnictwo. Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed do-puszczeniem do ruchu. Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 
11.
Sobaś M.: Diagnostyka osi zestawów kołowych układów biegowych pojazdów trakcyjnych i tocznych. Pojazdy Szynowe 4/2010.
 
12.
STOLEM - specyfikacja techniczna urządzenia. Firma TENS.
 
13.
TENSAN. Systemy do kontroli oceny stanu technicznego i regulacji zawieszenia taboru kolejowego – specyfikacja techniczna urządzenia. Firma TENS.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top