PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Bizoń K.: Symulacyjna ocean obciążeń zmęczeniowych w tarczy koła napędnego zestawu kołowego, I Kongres Mechaniki Polskiej, 28-31 sierpnia 2007, Warszawa, wydawnictwo na CD.
 
2.
Żurek Z. H.: Opracowanie metody magnetycznej do wczesnej detekcji procesów zmęczeniowych w stalach niskostopowych i niskowęglowych. Rządowy Projekt Badawczy Własny N N507 0807 33 (zakończony 15.11.2009, (K. Bizoń – główny wykonawca).
 
3.
Bizoń k., Żurek Z. H.: Badania wytrzymałości zmęczeniowej stali stosowanej na zestawy kołowe w oparciu o jej parametry magnetyczne, XIX Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe, Targanice k. Andrychowa, 15-17 września 2010, Materiały konferencyjne, tom I, strony 29-36.
 
4.
Żurek Z.H., Janeczek T., Maciejewski J.: Parametry magnetyczne stali jako kryterium diagnostyki zmęczeniowej. PAK, Pomiary Kontrola Automatyka, 9/2008, strony 670-673.
 
5.
Żurek Z.H., Cząstkiewicz Z.: Pomiary magnetyczne stali paramagnetycznych. PAK, Pomiary Kontrola Automatyka, IV/2009, 229-232.
 
6.
Fleischer B.: Notfallmanagement und verhalten im notfall, DZB 4, Mannheim Deine Bahn 9/2000, s.560-564.
 
7.
Sitarz M., Sładkowski A., Chruzik K.: Metody numeryczne w projektowaniu kół kolejowych zestawów kołowych. Monografia. Katowice 2003.
 
8.
Bizoń K.: Wykrywanie stref wpływu procesów zmęczeniowych w tarczy koła napędnego lokomotywy EU07 metodami magneto-indukcyjnymi. 40 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących, referat nr R08, wydawnictwo na CD.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top