PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An innovative solution of the new intermodal transport system used to carry standardsemitrailers is presented in this paper. The basic components of the system structure are shown. The stages of loading semi-trailers in the horizontal handling technology and benefits connected with this type of handling are described. The presented technology is able to compete with German and French solution like CargoBeamer or Modalohr due to the automation of forming the set of train and other advantages. The construction of the wagon and the loading structure have been applied for patent protection in the Polish Patent Office.
 
REFERENCES (11)
2.
Przewozy intermodalne w Polsce w 2019 r. Podsumowanie prezesa UTK.
 
4.
Zwiększenie roli kolei w równoważeniu transportu towarów w Polsce. Wyzwania, propozycje, dobre praktyki. Urząd Transportu Kolejowego. Warszawa, grudzień 2017r.
 
5.
Krettek O, Grejnert J.: Technika kolejowa w systemach logistycznych, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 
6.
Medwid M., Nowaczyk T., Tomaszewski F., Czerwiński J.: Wagon, zwłaszcza do systemu transportu kombinowanego kolejowo-drogowego. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Zgłoszenie patentowe nr P.424900, z dnia 15.03.2018r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 
7.
Medwid M., Nowaczyk T., Tomaszewski F., Czerwiński J.: Stanowisko do załadunku i rozładunku naczep drogowych w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego oraz sposób załadunku i rozładunku naczep drogowych w systemie transportu kombinowanego kolejowo-drogowego. Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”. Zgłoszenie patentowe nr P.424899, z dnia 15.03.2018r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.
 
8.
Tomaszewski F., Medwid M., Nowaczyk T., Czerwiński J.: System transportu standardowych naczep drogowych z poziomym, skośnym przeładunkiem naczep. Pojazdy Szynowe 2/2018.
 
10.
Medwid M., Cichy R.: Techniczne środki transportu kombinowanego kolejowo-drogowego, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Poznań 2017.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top