PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the article is presenting the rules for the admission of road-rail vehicles in Poland to service in relation to current standards and regulations. The article presents categories of road-rail vehicles depending on their construction and purpose, along with providing examples of design solutions for each group of vehicles. The article outlines the requirements for rail vehicles in relation to road-rail vehicles in the aspect of conducting durability tests for the vehicle type approval process. The main focus is placed on the construction and testing of vehicles built on the basis of existing road vehicles.
 
REFERENCES (11)
1.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (DZ. U. 2017 poz.934).
 
2.
Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normatywnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
 
3.
Norma PN-EN-15746-1+A1:2012. Kolejnictwo. Tor. Maszyny drogowo torowe i ich wyposażenie – część 1: Wymagania techniczne dla ruchu i pracy.
 
4.
Norma PN-EN 14033. Kolejnictwo. Tor – Maszyny do budowy i utrzymania toru.
 
5.
Norma PN-EN 12663-1+A1 Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych. Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych).
 
6.
Medwid M.: Przykład zastosowania pojazdu szynowo-drogowego w służbach budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej PKP. Pojazdy Szynowe 4/02r.
 
7.
Medwid M., Sienicki A.: Pojazd szynowo-drogowy z bębnowym napędem ciernym szynowego układu jezdnego. Pojazdy Szynowe 1/03r.
 
8.
Medwid M., Cichy R., Przepióra K.: Ciągnik szynowo-drogowy do prowadzenia prac manewrowych na bocznicach kolejowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(61)/2006Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska.
 
9.
Medwid M., Cichy R., Jakuszko W.: Modelowanie kolumnowej struktury szynowego układu jezdnego na przykładzie maszyny roboczej typu „MERLO”. Pojazdy Szynowe 01/2014.
 
10.
Medwid M., Cichy R.: Ciągnik szynowo drogowy o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej na działanie sił wzdłużnych. Pojazdy Szynowe 1/2010.
 
11.
Medwid M., Przepióra K.: Pojazd szynowo-drogowy do oczyszczania infrastruktury tramwajowej. Pojazdy Szynowe, nr 4/03, 2003, s. 1-20.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top