PL EN
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania jest prezentacja zasad dopuszczania pojazdów szynowo-drogowych w Polsce w odniesieniu do obecnie obowiązujących norm i przepisów. W artykule przedstawiono kategorie pojazdów szynowo - drogowych w zależności od ich budowy i przeznaczenia oraz pokazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych w odniesieniu do każdej grupy pojazdów. e Zaprezentowano wymagania stawiane pojazdom szynowym w odniesieniu do pojazdów szynowo - drogowych w aspekcie przeprowadzenia procesu homologacji pojazdów w obszarze badań wytrzymałościowych. Główny nacisk położono na konstrukcje i badania pojazdów budowanych na bazie istniejących pojazdów drogowych.
 
REFERENCJE (11)
1.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (DZ. U. 2017 poz.934).
 
2.
Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normatywnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.
 
3.
Norma PN-EN-15746-1+A1:2012. Kolejnictwo. Tor. Maszyny drogowo torowe i ich wyposażenie – część 1: Wymagania techniczne dla ruchu i pracy.
 
4.
Norma PN-EN 14033. Kolejnictwo. Tor – Maszyny do budowy i utrzymania toru.
 
5.
Norma PN-EN 12663-1+A1 Kolejnictwo. Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych. Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych).
 
6.
Medwid M.: Przykład zastosowania pojazdu szynowo-drogowego w służbach budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej PKP. Pojazdy Szynowe 4/02r.
 
7.
Medwid M., Sienicki A.: Pojazd szynowo-drogowy z bębnowym napędem ciernym szynowego układu jezdnego. Pojazdy Szynowe 1/03r.
 
8.
Medwid M., Cichy R., Przepióra K.: Ciągnik szynowo-drogowy do prowadzenia prac manewrowych na bocznicach kolejowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(61)/2006Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska.
 
9.
Medwid M., Cichy R., Jakuszko W.: Modelowanie kolumnowej struktury szynowego układu jezdnego na przykładzie maszyny roboczej typu „MERLO”. Pojazdy Szynowe 01/2014.
 
10.
Medwid M., Cichy R.: Ciągnik szynowo drogowy o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej na działanie sił wzdłużnych. Pojazdy Szynowe 1/2010.
 
11.
Medwid M., Przepióra K.: Pojazd szynowo-drogowy do oczyszczania infrastruktury tramwajowej. Pojazdy Szynowe, nr 4/03, 2003, s. 1-20.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top