PL EN
 
 
REFERENCES (21)
1.
Abe S., Fuimori H., Ito T - DC feeding system suitable for rolling stocks with regenerative braking system utilizing thyristor rectifier. EPE’93 Conference, Brighton, UK, 1993.
 
2.
Fletcher R.G. - Regenerative equipment for railway rolling stock. Power Engineering Journal, May 1999.
 
3.
Kacprzak J., Mierzejewski L., Szeląg A., Urbanek R., Sielski R. - Analiza efektywności technicznej hamowania rekuperacyjnego wa-gonów METROPOLIS seria TC/M. produkcji ALSTOM w aspekcie możliwości obecnego zasilania w Metrze Warszawskim. Praca Zakładu Trakcji Elektrycznej IME PW na zlecenie Metra Warszawskiego (nie publikowane), 1999-2000.
 
4.
Kemp R.J. - Introduction of chopper controlled trains on established DC railways. IEE Proc., Vol. 134, PtB., No3, May, 1987.
 
5.
Makoto Kuwabara, Akira Ito, Yasuo Suzuki – Traction Substation for Suburban Train Service. Hitachi Review, Vol. 40 (1991), No 4.
 
6.
Mellitt B., Mouneimne Z.S., Goodman C.J. – Simulation study of DC transit systems with inverting substations. IEE Proc. Vol. 131, Pt. B, No 2, March, 1984.
 
7.
Mierzejewski L., Szeląg A.: Ground transportation systems. (w: The Encyclopedia of Electrical and Electronic Engineering, Supplement 1:, John Wiley & Sons, NY, USA, 2000, str. 169-194).
 
8.
Nene V.D.- Advanced propulsion systems for urban rail vehicles. 1980.
 
9.
Ribeiro P. F. Brian K. Johnson, Mariesa L. Crow, Aysen Arson, Yilu Liu - Energy Storage Systems for Advanced Power Applications.
 
10.
Słodkowski M.- Optymalizacja ruchu pociągów metra ze względu na efektywność hamowania odzyskowego, praca dyplomowa, Zakład Trakcji Elektrycznej PW, 2008.
 
11.
Sone S., S. Ishizu – Reassessment of Power Feeding Systems at Introducing Regenerative Trains. IEE Int. Conference on Electric Railway Systems for a New Century. Sept.1987.
 
12.
Sugimoto T. – Coefficient of regenerative energy for commuter and light-traffic railways. COMPRAIL 2000 Conference, IX, Bologna.
 
13.
Suzuki T. - DC power supply system with inverting substations for traction systems using regenerative brakes. IEE Proc. Vol. 129, Pt 8, No 1, January 1982.
 
14.
Szeląg A.(kier.)- Modele elementów zasilania trakcji elektrycznej w symulacyjnej analizie współpracy układu system elektroenergetyczny-prostownikowa podstacja trakcyjna - sieć trakcyjna i szynowa –pojazd z energoelektrycznymi układami przetwarzania energii. Projekt badawczy KBN 8 T10A 031 18, 2000.
 
15.
Szeląg A. – Kryteria, standardy techniczne oraz zagadnienia jakości energii elektrycznej w projektowaniu układów zasilania elektroener-getyki kolejowej systemu 3kV. Technika Transportu Szynowego 12/2008.
 
16.
Szeląg A. i zespół- Projekt budowy Trasy Mostu Północnego – Studium zasilania trakcji tramwajowej. Praca na zlecenie SchuesslerPlan, 2008.
 
17.
Szeląg A. i zespół - Projekt koncepcyjny układu zasilania odcinka centralnego II linii metra w Warszawie, od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego. Praca na zlecenie Metroprojektu, Warszawa, 2008.
 
18.
Szeląg A. - Zwiększanie efektywności energetycznej transportu szynowego. Technika Transportu Szynowego 12/2008, s.12-18.
 
19.
Szeląg A. i zespół Zakładu Trakcji Elektrycznej - Analiza możliwości wykorzystania prądu stałego o napięciu 750V do zasilania trakcji elektrycznej linii WKD, Praca na zlecenie WKD sp. z o.o., Warszawa, 2009.
 
20.
Szeląg A. - Energetyczne aspekty modernizacji taboru i zwiększania prędkości ruchu pociągów elektrycznych, MET2009, 24-26 IX 2009 Gdańsk.
 
21.
Żukowski R. - Analiza efektywności zastosowania zasobników energii w układzie zasilania trakcji miejskiej na przykładzie Metra Warszawskiego, praca dyplomowa, Zakład Trakcji Elektrycznej PW, 2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top