PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Bartosik M.: Direct current switching off in vacuum. Proceedings of the VIth International Conference on Switching Arc Phenomena. SAP-89, Postconf. materials, Łódź, Poland, 1989.
 
2.
PN-69/E-06120 – Pojazdy trakcyjne. Aparaty elektryczne prądu stałego. Ogólne wymagania i badania.
 
3.
PN-74/E-06121 – Aparatura trakcyjna. Wyłączniki szybkie prądu stałego. Wspólne wymagania i badania.
 
4.
PN-EN 50123: – Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. 50123-1 – Aparatura łączeniowa prądu stałego. Wymagania ogólne. 50123-2 – Aparatura łączeniowa prądu stałego. Wyłączniki prądu stałego.
 
5.
Załucki Z.: Wytrzymałość i izolacja elektryczna próżni. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Rozprawy nr 180, Poznań, 1986.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top