PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Firlik B., Chudzikiewicz A., Koncepcja systemu monitorowania stanu technicznego lekkich pojazdów szynowych, Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej Zeszyt 4, Rok 108, 2-M/2011.
 
2.
Firlik B., Czechyra B., Symulacyjne podstawy metody monitorowania stanu technicznego toru tramwajowego, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Zeszyt 84/2012.
 
3.
Chudzikiewicz A., Monitorowanie stanu układu dynamicznego pojazd szynowy – tor, Wyd. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 
4.
Chudzikiewicz A., Droździel J., Kisilowski J., Żochowski A., Modelowanie i analiza dynamiki układu mechanicznego tor-pojazd, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1982.
 
5.
Esveld C., Modern Railway Track, Delft University of Technology, Delft 2001.
 
6.
Iwnicki S., Handbook of Railway Vehicle Dynamics, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL 2006.
 
7.
Uhl T., Hanc A., Długaszek D., Szromek A., Rzeczywiste obciążenie tramwajów w ruchu miejskim, Technika Transportu Szynowego 4/2004.
 
8.
www.modertrans.pl [dostęp z dnia 29.04.2013].
 
9.
Materiały własne MPK Poznań.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top