PL EN
 
 
REFERENCES (22)
1.
Bałuch H., Basiewicz T., Smolarz W., Sobolewski H., Statkiewicz J.: Przystosowanie kolei do zwiększonych szybkości i dużych przewozów. Praca zbiorowa. WKŁ. Warszawa 1969.
 
2.
Bergander B., Dendl G., Nefzger A., Nicklisch D.: Die Entwicklung von Rad-und Schienenprofilen. ZEV-RAIL Glasers Annalen. 10.2003.
 
3.
Fredrich F.: Horizonte der Spurführung. Die Überwindung des Radsatzes. ZEV+DET Glasers Annalen. 5.2000.
 
4.
Hohnecker E.: Diskret gelagerte oder kontinuerlich eingebettete Schienenfahrbahnsysteme. Eisenbahningenieur. 11/2002.
 
5.
Heermant C., Poschmann I.: Werkstoffe für rollendes Eisenbahnmaterial. Eisenbahningenieur 8/2002.
 
6.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biegowy. Normalizacja. Wydanie 9 z 1.01.1978.
 
7.
Karta UIC 510-2: Wagony. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach. Wydanie 3 ze zmianą z 1.01.1998.
 
8.
Karta UIC 517: Wagony towarowe. Części zawieszenia resorowego. Normalizacja. 6-te wydanie z 1.01.1989.
 
9.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów kolejowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. Wydanie 2 z 10. 2001.
 
10.
Karta UIC 812-3: Warunki techniczne dostawy dla kół bezobręczowych z walcowanej stali niestopowej dla pojazdów napędnych i wagonów. Wydanie 5 z 1.01.1984 (errata 01.01.1996).
 
11.
Krugmann H.L: Lauf der Schienenfahrzeuge im Gleis. R. Oldenburg Verlag- München Wien 1982.
 
12.
Madeyski T.: Fahrwerktechnik im Zusammenwirken mit dem Fahrweg und dem Fahrzeugkasten. ETREisenbahntechnische Rundschau. 09.1999.
 
13.
Mahr A.,Poppe D.: Auswertung von Rad/Schiene-Profilmessungen zur fahrdynamischen Bewertung der Fahrzeuge Baureihe 481/482 der Berliner S-Bahn. ZEVRAIL. Glasers Annalen. 8/2002.
 
14.
Mittermayr P., Presle G.: Beurteilung der Zuverlässigkeit des Fahrwegs durch Messung und Simulation. ZEV+DET. Glasers Annalen 02/03.2000.
 
15.
Müller R.: Akteulle Probleme der Berührungsgeometrie Rad/Schiene. ZEV+DET Glasers Annalen. 02/03.2000.
 
16.
ORE B12/17 No 1204 00005: Program dla dopuszczenia wkładek z tworzywa sztucznego do gniazd skrętu i płyt ślizgowych dla ślizgów bocznych dla wagonów towarowych z wózkami dwuosiowymi. 11.1986.
 
17.
pr EN 13262: Railway applications. Wheelsets and bogies-Wheel-Product requairements. 06.1998.
 
18.
pr EN 14363:Bahnanwendungen. Prüfung für die fahrtechnische Zulassung von Schienenfahrzeugen. Prüfung des Fahrverhaltens und stationäre Versuche. 06.2002.
 
19.
Przepisy nr D1: Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego, wprowadzone Zarządzeniem nr 47 Ministra Komunikacji z dnia 01.06.1982 wchodzące w życie z dniem 01.05.1983.
 
20.
Stichel S.: Modelierung und Paramaterstudien zum Fahrverhalten von Güterwagen mit UIC Fahrwerken. ZEV+DET Glassers Annalen. 07/08.1999.
 
21.
Taubert M.: Verwendung und Bedeutung aufgebreiteter Schienen. Eisenbahningenieur. 5.2002.
 
22.
Miklasz R., Sobaś M.: Znaczenie momentu obrotowego w wagonach towarowych czteroosiowych na wózkach typu Y25. Pojazdy Szynowe nr 1/2004.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top