PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents a significant problem related to reasonable use of electric power by the Polish railway. A general principle serving for developing an energy balance is presented, particularly with reference to the traction vehicles. The use of specific energy consumption is emphasized, that enables comparing similar types of railway vehicles. The factors affecting the energy efficiency of the rail system are specified. In conclusion, the future measures allowing to improve this efficiency are itemized.
 
REFERENCES (10)
1.
European Commission, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Dostęp on-line 03.04.2017.http://eur-lex.europa.eu/legal....
 
2.
Friedrich R., Bickel P.: Environmental external costs of transport. Springer, Stuttgart 2013, pp. 11-18.
 
3.
Raport Kolejowy 06/2019: CEEK. „Polityka efektywności energetycznej”.
 
5.
Analiza efektywności technicznej hamowania rekuperacyjnego wagonów METROPOLIS seria TC/M produkcji ALSTOM w aspekcie możliwości obecnego zasilania w Metrze Warszawskim. Warszawa, 2000.
 
6.
Szeląg A.: Zwiększanie efektywności energetycznej transportu szynowego. Technika Transportu Szynowego 12/2008.
 
7.
Karta UIC 330. Railway specific environmental performance indicators.
 
8.
Porównanie kosztów eksploatacji kolejowych pojazdów trakcji spalinowej i pojazdów trakcji elektrycznej. Praca wykonana na zlecenie PKP Energetyka sp. z o.o. ZTE IMG PW. 2006.
 
9.
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019. Urząd Statystyczny w Białymstoku.Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych. 2019 r.
 
10.
Raport Kolejowy 06/2019. Pociągi hybrydowe coraz śmielej wjeżdżają na tory.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top