PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Realization of the service on the intermodal transport market is dependent on the fulfillment of the obligations of the client and the contractor of the transport contract. The knowledge of expenditures and costs in the intermodal transshipment terminal has an impact on the effective course of individual stages of planning the realization of the intermodal transport service. The proposed model of the realization of intermodal load transport service is an exemplary process of service realization on the intermodal transport market.
 
REFERENCES (7)
1.
Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Bruksela 2011.
 
2.
Jacyna M., Pyza D., Jachimowski R., Transport intermodalny, Projektowanie terminali przeładunkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017.
 
3.
Markowska K.: Rozwój infrastruktury systemu transportowego a realizacja usług transportowych, Systemy logistyczne. Systemy logistyczne. Teoria i praktyka, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 
4.
Markowska K., A Sample Model of a Logistics Center and the Plan of Its Stages of Design from Both a Subjective and Objective Approach, Journal of Kones, European Science of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2015.
 
5.
Markowska K., Perspectives and Problems of Intermodal Freight Transportation Market Development in Poland, Journal of Kones, European Science of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2015.
 
6.
Markowska K., Proces realizacji usługi transportowej drogowej w centrum dystrybucji wybranego operatora logistycznego. Systemy Logistyczne. Teoria i praktyka, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017.
 
7.
Markowska K., Merkisz – Guranowska A., Outsourcing usług transportu kolejowego, Instytut technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2015.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top