PL EN
 
 
REFERENCES (9)
1.
Marciniak Z: Modernizacja spalinowych zespołów trakcyjnych typu MR/MRD i Y do obsługi ruchu regionalnego. Materiały XVIII Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe”. Katowice – Ustroń 2008.
 
2.
Marciniak Z: Opinia IPS „Tabor” w sprawie zrealizowanego zakresu badań dla zmodernizowanego dwuczłonowego zespołu trakcyjnego typu MR/MRD – OR-9264 i OR-9264/1 - Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań 2007/2008.
 
3.
Marciniak Z.: Opinia IPS „Tabor” w sprawie zrealizowanego zakresu badań dla zmodernizowanego trójczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego typu Y (Ym+Yp+Ys) – OR-9384 – Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań 2008.
 
4.
Sienicki A.: Ocena dynamiczna zespołu trakcyjnego typu MR/MRD - OR-9272. Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań, 2007.
 
5.
Sienicki A.: Ocena dynamiczna trójczłonowego zespołu trakcyjnego typu Y – OR-9381 - Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań, 2008.
 
6.
Dokumentacja techniczno-ruchowa dwuczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego typu MR/MRD. Opracowanie firmy Arrriva, 2007.
 
7.
Dokumentacja techniczno-ruchowa trójczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego typu Ym/Yp/Ys. Opracowanie firmy Arrriva, 2008.
 
8.
Raporty z prób i badań w zakresie wytrzymałości pudeł i wózków, układu hamulca, właściwości akustycznych, ogrzewania i oświetlenia dwuczłonowego zespołu trakcyjnego typu MR/MRD – RP-0401, RP-0406, RP-0414, RP0417 - Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań, 2007.
 
9.
Raporty i sprawozdania z prób i badań w zakresie własności akustycznych, układów hamulca, urządzeń rejestrujących i łączności radiowej, oświetlenia i mikroklimatu, wytrzymałości pudeł i wózków, trójczłonowego zespołu trakcyjnego typu Y – RP-0453, RP 0454, RP-0456, SB-2319, SB-2321 - Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań, 2007/2008.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top