PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
ABAQUS Analysis User’s Manual, ABAQUS Inc, 2003.
 
2.
OR-9228:Obliczenia symulacyjne dynamiki i bezpieczeństwa ruchu wagonu pasażerskiego typu UIC-Z wyposażonego w wózki typu 11ANc. IPS „TABOR” Poznań, grudzień 2007.
 
3.
OR-9239: Obliczenia wytrzymałości modyfikowanej ramy wózka 11ANa. IPS„ TABOR”Poznań, maj-wrzesień 2007.
 
4.
PN-EN 14363:2005: Kolejnictwo. Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. 2007.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top