PL EN
 
 
REFERENCES (21)
1.
Danzer P.: Die Wirtschaftlichkeit innovativer Güterwagendrehgestelle am Beispiel des Drehgestells LEILA. ZEVrail Glasers Annalen Nr.128.Marzec 2004.
 
2.
Gąsowski W.: Aerodynamika pociągu. Wyd. ITE Radom 1998.
 
3.
Gessner R.: Schienenverkehrslärm-Senkung der Rad/ Schiene-Geräusche. Eisenbahningenieur Nr. 6/2002.
 
4.
Hartleben D.: Lärminderung durch oszillierendes Schleifen. ZEVrail-Glassers Annalen Nr.129. Sierpień 2005.
 
5.
Hecht M., Schirmer A.: Leichtes und lärmarmes Güterwagen-Drehgestell (LEILA-DG). Eisenbahntechnische Rundschau. Wrzesień 2003.
 
6.
Hempe T., Siefer T.: Schienenschleifen als Bestandteil einer technisch –wirtschaftlichen Gleisinstandhaltung. ZEV-Glassers Annalen Nr.131. Marzec 2007.
 
7.
Kalivoda M., Hierzer R., Ostermann N.: Das Infrastrukturpegel als Steuermechanismus zur Reduzierung des Eisenbahnlärms. ETR-Eisenbahntechnische Rundschau Nr.5/2006.
 
8.
Paukert H.: Verbundstoffbremssohlen als Ersatz für Grauguss. Aktivitäten der UIC zur Lärmminderung des Eisenbahngüterverkehrs. ZEVRail-Glassers Annalen Nr.131.Marzec 2007.
 
9.
Thompson D., Jansens M., Dittrich M.: Rollgeräusche durch den Rad/Schiene-Kontakt-Beurteilung von Minderungsmassnahmen. ZEV+DET Glassers Annalen Nr. 2/3 Luty-Marzec.1997.
 
10.
Forum Technika i Badania. Grupa Robocza 7 „Hamulce i układy biegowe”. Zagadnienie UIC 5-110 (4.04.501). Zwalczanie hałasu. Zabudowa wstawek z tworzyw kompozytowych w wagonach towarowych. Wytyczne konstrukcyjne V-BKS(K). 8-me wydanie Cześć 1. Konstrukcja i wyposażenie wagonów we wstawki kompozytowe o wysokim współczynniku tarcia (K). Część 2. Eksploatacja hamulcowa, kontrola i konserwacja. Ważna od 1.7.2011.
 
11.
Forum Technika i Badania. Grupa Studialna 5. Hamulce i układy biegowe Zagadnienie UIC 5-110: Zwalczanie hałasu. Zabudowa wstawek z tworzyw kompozytowych w wagonach towarowych. Wytyczne stosowania V-BKS(LL).8-me wydanie. Część 1.Konstrukcja wagonów towarowych wyposażonych we wstawki kompozytowe o niskim współczynniku tarcia (LL).Część 2. Eksploatacja hamulca, kontrola i konserwacja. Ważna od 1.07.2011.
 
12.
Karta UIC 432:Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. 11-te wydanie 09/2006.
 
13.
Karta UIC 510-1: Wagony towarowe. Układ biegowy standaryzacja. 9-te wydanie z 1.01.78. 14-ście zmian od 1.01.80 do 1.01.97.
 
14.
Karta UIC 541-4: Hamulce. Hamowanie wstawkami klocków hamulcowych z materiału syntetycznego. 2-gie wydanie z 1.10.1990.
 
15.
Karta UIC 544-1: Hamulec. Hamowność. 4-te wydanie z października 2004 oraz maja 2004.
 
16.
Karta UIC 832: Warunki techniczne dostawy wstawek hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 3-wydanie ze stycznia 2004.
 
17.
PN-EN ISO 3095: 2005. Kolejnictwo. Pomiar hałasu pojazdów szynowych.
 
18.
PN-EN 13979-1:A1:2009: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła monoblokowe. Procedura dopuszczenia. Część 1: Koła kute i walcowane.
 
19.
Przepisy TSI „Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor kolejowy-Hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 658 (tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/229/UE).
 
20.
Raport ORE/ERRI B12.4: Program rozwoju sprawozdanie i wybór prototypów 2-osiowych wózków wagonów towarowych dla prędkości powyżej 120 km/h. Wydanie luty 1990.
 
21.
Raport ORE/ERRI B12/Rp.17: Program prób dla wagonów towarowych z podwoziem i strukturą wagonu ze stali (które nadają się do zabudowy automatycznej.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top