PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Buda A., Jarynowski A., Life-time of correlations and its applications vol.1, Wydawnictwo Niezalezne: 5–21, 2010.
 
2.
Cohen J., Satistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey, USA, 1988.
 
3.
SMPK – Konfiguracja system testowego na pojeździe ED74, MONIT – Testowanie systemu w warunkach eksploatacyjnych, EC Systems, Kraków, listopad 2011 r.
 
4.
EN 14363: 2005. Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Testing of running behaviour and stationary tests.
 
5.
PN-EN 14363. Badania własności dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
6.
UIC 518: 2009, 4th edition, Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behaviour — Safety — Track fatigue; Ride quality.
 
7.
Analiza drgań elementów i zespołów pojazdów szynowych w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych, EZT – przyspieszenia, Monit, IK (dawniej CNTK), Warszawa, 2009.
 
8.
Chudzikiewicz A., Sowiński B., Droździel J.: Zadanie 6. Testowanie prototypu systemu w warunkach eksploatacyjnych, Temat 6.2 Opracowanie planu i procedury badań eksploatacyjnych prototypu systemu monitorowania pojazd szynowy – tor, raport MONIT, 2012.
 
9.
 
10.
Chudzikiewicz A., Sowiński B., Droździel J., Opala M., Kostrzewski M., Michalski K., Melnik R.: Zadanie 6. Testowanie prototypu systemu w warunkach eksploatacyjnych, Temat 6.4 Analiza wyników testów eksploatacyjnych, raport MONIT, 2012.
 
11.
Moszczyński L., Interpretacja współczynnika kurtozy w analizie danych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 79, nr 9(1), s.558--560, Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2003.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top