PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
Allen H.G., Analysis and design of structural sandwich panels. Oxford, London, Edinburgh, New York, Toronto, Sydney, Paris, Braunschweig, Pergamon Press 1969.
 
2.
Plantema F.J., Sandwich construction. New York, London, Sydney, John Wiley&Sons 1966.
 
3.
Modelowanie własności mechanicznych wybranych ultralekkich struktur wielowarstwowych wykonanych z aluminium i wysokowytrzymałych tworzyw sztucznych dla budowy nadwozi i ram wózków pojazdów szynowych, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”- Poznań, Poznań, 2010, OR-9913 (niepublikowane).
 
4.
PN-EN 12663-1:2010 Kolejnictwo – Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych – Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top