PL EN
 
STRESZCZENIE
Zwiększone wymagania przewozów kolejowych, zarówno w zakresie ilości jak i prędkości, zmuszają do stosowania pojazdów szynowych o coraz lżejszych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Zastosowanie lekkich, a jednocześnie wysokowytrzymałych struktur wielowarstwowych z całą pewnością ułatwi realizację powyższego zadania. W pracy przedstawiono, na przykładzie wagonu osobowego, koncepcje budowy ustroju nośnego pojazdu szynowego polegające na zastąpieniu klasycznej konstrukcji szkieletowej, rozwiązaniami wykorzystującymi aluminiowe trójwarstwowe elementy powierzchniowe z rdzeniem wykonanym z pofałdowanej blachy. Ocena możliwości zastosowania takich konstrukcji musi być poprzedzona niezbędnymi analizami sztywności i wytrzymałości, które przeprowadzono metodą elementów skończonych. Wyniki obliczeń dla rozważanych koncepcji porównano z rezultatami dla wersji szkieletowej i na tej podstawie przedstawiono wstępną ocenę ich przydatności do zastosowania. Praca powstała w ramach realizacji projektu rozwojowego Nr 10 0047 06: „Konstrukcja pojazdu szynowego z zastosowaniem najnowszych lekkich materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych i o minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne”.
 
REFERENCJE (4)
1.
Allen H.G., Analysis and design of structural sandwich panels. Oxford, London, Edinburgh, New York, Toronto, Sydney, Paris, Braunschweig, Pergamon Press 1969.
 
2.
Plantema F.J., Sandwich construction. New York, London, Sydney, John Wiley&Sons 1966.
 
3.
Modelowanie własności mechanicznych wybranych ultralekkich struktur wielowarstwowych wykonanych z aluminium i wysokowytrzymałych tworzyw sztucznych dla budowy nadwozi i ram wózków pojazdów szynowych, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”- Poznań, Poznań, 2010, OR-9913 (niepublikowane).
 
4.
PN-EN 12663-1:2010 Kolejnictwo – Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych – Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowych).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top