PL EN
 
ABSTRACT
Transport is one of the main energy consumers. Increasing prices of energy products along with the rise of environmental hazards, make it even more important to limit the energy consumption in the transport sector. This article presents experiences in the reduction of energy consumption of the Trolleybus Communication Enterprise in Gdynia.
 
REFERENCES (10)
1.
Bartłomiejczyk M., Mirchevski S., Reducing of energy consumption in public transport – results of experimental exploitation of super capacitor energy bank in Gdynia trolleybus system. PEMC 2014 Conference, Antalya, 22-24.09.2014.
 
2.
Bartłomiejczyk M., Połom M., Staroński K., Próbna eksploatacja zasobnika superkondensatorowego w gdyńskiej sieci trolejbusowej. Technika Transportu Szynowego, 6/2013, s. 40-44.
 
3.
Połom M., Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany ze środków unijnych. Transport Miejski i Regionalny, nr 6, 2011, s. 23-27.
 
4.
Połom M., Palmowski T., 2009, Rozwój i funkcjonowanie komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia-Pelplin, ss. 152.
 
5.
Bartłomiejczyk M., Połom M., Napięcie sieci trakcyjnej jako wyznacznik możliwości zwiększenia odzysku energii. Technika Transportu Szynowego., nr 4, 2013, s.42-46.
 
6.
Jandura P., Simulace rekuperacje elektrické energie tramvaje pro danou trať. VLIII. Sešit Katedry Elektrotechniky, VŠB Ostrava, Ostrava, 2014.
 
7.
Kubín J., Závislost spotřeby tramvajového provozu na vnějších podmínkách. VLIII. Sešit Katedry Elektrotechniky, VŠB Ostrava, Ostrava, 2014.
 
8.
Figlus T., Wilk A., Gawron A..Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla obszaru miasta, Logistyka, nr 3, 2014, s. 1698-1706.
 
9.
Radecki A., Chudzik P., Algorytm sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu trakcyjnego minimalizujący przesyłowe straty mocy uwzględniający stany pracy sieci trakcyjnej, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, nr 6/2014.
 
10.
Chudzik P., Radecki A., Nowak R., Wyznaczanie parametrów sieci trakcyjnej niezbędnych do minimalizacji strat przesyłowych w pojeździe z zasobnikiem superkondensatorowym, Biul. Tech. Inf. Oddz. Łódz. Stow. Elektr. Pol. 2014 nr 1 s.5-11.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top