PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Gąsowski W., Piechowiak T.: Matematyczny opis zjawisk zachodzących w układzie pneumatycznym hamulca pociągu. Pojazdy Szynowe, nr 1/2004.
 
2.
Olsson H., Aström K.J., Canudas de Wit C., Gäfvert M., Lischinsky P.: Friction Models and Friction Compensation. European Journal of Control, nr 4/1998.
 
3.
Piechowiak T.: Metoda matematycznego modelowania układu pneumatycznego hamulca pojazdu szynowego. Pojazdy Szynowe, nr 3/2005.
 
4.
Piechowiak T.: Metody modelowania pracy zaworów rozrządczych pojazdów szynowych. Pojazdy Szynowe, nr 1/2006.
 
5.
Piechowiak T.: Weryfikacja modeli symulacyjnych pneumatycznego hamulca kolejowego pomiarami doświadczalnymi. XVII Konf. Nauk. POJAZDY SZYNOWE 2006, Warszawa 2006.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top