PL EN
 
 
REFERENCES (11)
1.
Karta UIC 510-2. Pojazdy doczepne. Warunki dla stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. Wydanie 4 z kwietnia 2004r.
 
2.
PN-91/K-88251. Zestawy kołowe taboru tramwajowego. Kontur bieżni kół elastycznych wagonów tramwajowych.
 
3.
Radreifen 2WU 022-206 h 1800 mm Achsabstand, rysunek niemiecki z r. 1993.
 
4.
PN-92/H-93440. Stal. Szyny tramwajowe z rowkiem.
 
5.
Przepisy D1 – Przepisy techniczne utrzymania i eksploatacji nawierzchni na liniach kolejowych normalnotorowych użytku publicznego, wprowadzone Zarządzeniem nr 47 Ministra Komunikacji z dn. 01.06.1982r.
 
6.
Karta UIC 505-1. Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. Wydanie 9 z listopada 2003 r.
 
7.
ORE C9/RP7“Wzajemne oddziaływanie pojazdu i toru. Zachowanie się małych kół przy przejeżdzie przez serca rozwartokątne i rozjazdy krzyżowe.(Wechselwirkung zwischen Fahrzeugen und Gleis. Verhalten kleiner Räder beim Überfahren von doppelten Herzstücken von Kreuzungen und Kreuzungsweichen)“. Utrecht, pażdziernik 1965.
 
8.
ORE C9/RP8 “Wzajemne oddziaływanie pojazdu i toru. Zachowanie się małych kół przy przejeżdzie przez skrzyżowanie łuków R=450 m i kącie pochylenia rozjazdu 1:9 . (Wechselwirkung zwischen Fahrzeugen und Gleis. Verhalten kleiner Räder beim Überfahren einer Bogenkreuzung R = 450 m, 1:9)“. Utrecht, czerwiec 1967.
 
9.
OR-8331a Analiza możliwości przejazdu tego samego zestawu kołowego po torze kolejowym i tramwajowym. IPS „TABOR” 2005r. (praca niepublikowana).
 
10.
Id-4 (D-6) Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów. Wydana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2005 r.
 
11.
R.Lang , R.Nowak: Uwarunkowania dla jazdy tego samego zestawu kołowego po torze kolejowym i tramwajowym (1). Pojazdy Szynowe nr 1/2006.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top