PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Co o l e y J.W., T u k e y J.W., An Algorithm for Machine Computation of Complex Fourier Series, Mathematics of Computation 19, April 1965.
 
2.
K a m i ń s k i E., P o k o r s k i J., Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych, WKiŁ, Warszawa 1983.
 
3.
K i s i e l e w s k i P., Analiza i synteza układów wibroizolacji siedzisk maszynistów, operatorów lokomotyw, Rozprawa doktorska, AGH, Kraków 1992.
 
4.
Mi t s c h k e M., Dynamika samochodu, WKiŁ, Warszawa 1989.
 
5.
R a o K.R., A h m e d N., Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing, Springer-Verlag, Berin-Heidelberg-New York 1975.
 
6.
S o b c z y k K., Metody dynamiki statystycznej, PWN, Warszawa 1973.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top