PL EN
 
 
REFERENCES (12)
1.
Mo e l l e D., G a s c h R., Nonlinear bogie hunting, in ed.: A. Wickens, Proc. 7th IAVSD Symposium, Cambridge, UK. Swets & Zeitlinger, Lisse, pp. 455-467, 1982.
 
2.
T r u e H., J e n s e n Ch., Parameter study of hunting and chaos in railway vehicle dynamics, Proceedings of 13th IAVSD Symposium, supplement to Vehicle System Dynamics, vol. 23, pp. 508-521, 1993.
 
3.
T r u e H., Railway vehicle chaos and asymmetric hunting, Proc. of 12th IAVSD Symposium, supplement to Vehicle System Dynamics, vol. 20, pp. 625-637, 1991.
 
4.
Z b o i ń s k i K., Dynamical investigation of railway vehicles on a curved track, European Journal of Mechanics, Part A Solids, vol. 17, no. 6, pp. 1001-1020, 1998.
 
5.
Z b o i ń s k i K., Metodyka modelowania dynamiki pojazdów szynowych z uwzględnieniem zadanego ruchu unoszenia i jej zastosowania, Prace Naukowe Transport, z. 43, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 
6.
Z b o i ń s k i K., D u s z a M., Komputerowe badania wpływu przechyłki toru na stateczność pojazdu szynowego w łuku, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Transport, Zeszyt 49, str. 295-304, Gliwice 2003.
 
7.
Z b o i ń s k i K., D u s z a M., Analysis and method of the analysis of non-linear lateral stability of railway vehicles in curved track, Proceedings of 18th IAVSD Symposium, Kanagawa 2003, supplement to Vehicle System Dynamics vol. 41, pp. 222-231, 2004.
 
8.
Du s z a M., Z b o i ń s k i K., Badania stateczności ruchu pojazdu szynowego w torze zakrzywionym metodą symulacji komputerowej, Kwartalnik Naukowo–Techniczny Pojazdy Szynowe nr 2/2004, str. 28-34.
 
9.
Z b o i ń s k i K., D u s z a M., Development of the method and analysis for non-linear lateral stability of railway vehicles in a curved track, Proceedings of 19th IAVSD Symposium, Milan 2005, supplement to Vehicle System Dynamics vol. 44, pp. 147-157, 2006.
 
10.
Z b o i ń s k i K., D u s z a M., Analysis of lateral stability of a railway vehicle model in the context of different values of rail inclination, Proceedings of 10th VSDIA Conference, pp. 153-160, Budapest 2006.
 
11.
Z b o i ń s k i K., D u s z a M., Bifurcation approach to the influence of rolling radius modelling and rail inclination on the stability of railway vehicle in a curved track, Proceedings of 20th IAVSD Symposium, Berkeley 2007, supplement to Vehicle System Dynamics, vol. 46, pp. 1023-1037, 2008.
 
12.
Z b o i ń s k i K., D u s z a M., Self-exciting vibrations and Hopf’s bifurcation in non-linear stability analysis of rail vehicles in curved track, European Journal of Mechanics, Part A/Solids, vol. 29, no. 2, pp. 190-203, 2010.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top