PL EN
 
 
REFERENCES (13)
1.
Акулиничев В.М. и др.: Организация вагонопотоков и маршрутизация перевозок, М., «Транспорт»,1970.
 
2.
Deo N.: Teoria grafów i jej zastosowanie w technice i informatyce, PWN, 1980.
 
3.
Gajda B.: Technologia i automatyzacja pracy stacji, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1983.
 
4.
Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów, PWN, Warszawa-Łódź, 1987.
 
5.
Лебедев Т.П., Ломакина Н.Н., Садиков П.П., Сотников Е.А.: Расчет времени нахождения вагонов на сортировочных и участковых станциях, Труды ЦНИИ МПС, вып. 481, «Транспорт»,1973.
 
6.
Leszczyński J.: Optymalna decyzja w procesach transportowych, WKiK, Warszawa, 1981.
 
7.
Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1990.
 
8.
Лебедев Т.П., Ломакина Н.Н., Садиков П.П., Сотников Е.А.: Расчет времени нахождения вагонов на сортировочных и участковых станциях, Труды ЦНИИ МПС, вып. 481, «Транспорт»,1973.
 
9.
Левит Б.Ю., Лившиц В.Н.:Нелинейные сетевые транспортные задачи, М., «Транспорт», 1972.
 
10.
Nowosielski L.: Procesy przewozowe w transporcie kolejowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995.
 
11.
Nowosielski L.: Organizacja przewozów kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1999.
 
12.
Potthoff G.: Teoria potoków ruchu, WKiK, Warszawa, 1973.
 
13.
Woch J.: Podstawy inżynierii ruchu kolejowego, WKiK, Warszawa, 1983.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top