PL EN
Model matematyczny wyboru optymalnych dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym
 
More details
Hide details
1
Politechnika Radomska
 
 
Publication date: 2008-10-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2008,4,1-4
 
 
REFERENCES (18)
1.
Акулиничев В.М. и др.: Организация вагонопотоков и маршрутизация перевозок, М., «Транспорт»,1970.
 
2.
Cisowski T.: Metodyka wyboru dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym. Pojazdy Szynowe, Nr 3/2008.
 
3.
Gajda B.: Technologia i automatyzacja pracy stacji, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1983.
 
4.
Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów, PWN, Warszawa-Łódź, 1987.
 
5.
Кутыркин А.В., Кадушин А.И.: Декомпозиционный алгоритм регулирования порожних вагонопотоков в АСУЖТ, М., «Транспорт», «Вестник ВНИИЖТ», №6,1978.
 
6.
Кутыркин А.В.: Динамическая модель планирования и оперативного управления вагонопотоками, «Вестник ВНИИЖТ», №8,1981.
 
7.
Лебедев Т.П., Ломакина Н.Н., Садиков П.П., Сотников Е.А.: Расчет времени нахождения вагонов на сортировочных и участковых станциях, Тру- ды ЦНИИ МПС, вып. 481, «Транспорт»,1973.
 
8.
Leszczyński J.: Optymalna decyzja w procesach transportowych, WKiK, Warszawa, 1981.
 
9.
Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1990.
 
10.
Лебедев Т.П., Ломакина Н.Н., Садиков П.П., Сотников Е.А.: Расчет времени нахождения вагонов на сортировочных и участковых станциях, Труды ЦНИИ МПС, вып. 481, «Транспорт»,1973.
 
11.
Левит Б.Ю., Лившиц В.Н.:Нелинейные сетевые транспортные задачи, М., «Транспорт»,1972.
 
12.
Nowosielski L.: Procesy przewozowe w transporcie kolejowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1995.
 
13.
Nowosielski L.: Organizacja przewozów kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1999.
 
14.
Potthoff G.: Teoria potoków ruchu, WKiK, Warszawa, 1973.
 
15.
Steenbrick P.A.: Optymalizacja sieci transportowych, WKiK, Warszawa 1978.
 
16.
Sysło M., Deo N., Kowalik J.S.: Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN, 1985.
 
17.
Woch J.: Podstawy inżynierii ruchu kolejowego, WKiK, Warszawa, 1983.
 
18.
Wyrzykowski W.: Ruch kolejowy, WKiK, Warszawa 1967.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top