PL EN
 
 
REFERENCES (43)
1.
Adam H.D., Simbürger A., Oreski W.: Viaggio Comfort-Intercity-Reisezugwagen für das 21 Jahrhundert. Eisenbahntechnische Rundschau. Mai 2008. Nr. 04.
 
2.
Bonnepart R., Raison J.: Die Neigetechnik-Erprobungsträger der SNCF –TGV mit Neigetechnik, Axis und Triebzug X-TER. Zevrail Glasers Annalen. 126 Tagungsband SFT Graz 2002.
 
3.
Jänsch E.: Fahrzeugentwicklungen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Eisenbahningenieur 9.2001.
 
4.
Kaiser B.: Untersuchung des Korrosionsschutzes an Schraubenfedern für Schienenfahrzeuge. Eisenbahntechnische Rundschau Nr.132, 7+8. 2008.
 
5.
Madeyski T.: Fahrwerkstechnik. Zusammenwirken mit dem Fahrweg und dem Fahrzugkasten. Eisenbahntechnische Rundschau. Nr.48, 9.1999.
 
6.
Okamoto I.: Geschwindigkeitssteigerung des Shinkansen. Technologische Entwicklungen. Schienen der Welt. 08-09.2008.
 
7.
Schmidt M.: Moderne Fahrwerksrahmen-Fertigung in Graz. Glasers Annalen Nr. 125 0.3.2001.
 
8.
Sobaś M.: Tendencje rozwojowe w układach biego wych przystosowanych do wysokich Prędkości. Materiały konferencyjne.. XVIII Konferencja Pojazdów Szynowych. Katowice-Ustroń 17-19.09.2008.
 
9.
Wittenbeck L., Sobaś M.: Analiza modalna bezprzedziałowego wagonu osobowego. XVIII Konferencja Pojazdów Szynowych. Materiały konferencyjne Politechniki Śląskiej. Katowice-Ustroń 17-19.09.2008.
 
10.
Zacher M.: Erfahrungen über Zusammenwirken von Fahrzeug und Fahrweg im Hochgeschwindigkeitsverkehr bei der Deutschen Bahn AG. Glasers Annalen 132, 6-7. 2008.
 
11.
Karta UIC 410: Skład i określenie ładunku oraz hamowania pociągów pasażerskich. 6-te wydanie z sierpnia 2006.
 
12.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
13.
Karta UIC 507: Wagony towarowe. Warunki, którym powinny odpowiadać wagony towarowe w komunikacji promowej. 1-sze wydanie, nowy nakład z 1.07.1997, ze zmianą z 1.07.1997.
 
14.
Karta UIC 508-2: Urządzenia do czyszczenia i parkowania w stanie gotowości do pracy dla pojazdów transportu pasażerskiego. 1-sze wydanie z 1.01.1994.
 
15.
Karta UIC 510-2:Pojazdy doczepne. Warunki do stosowania kół o różnych średnicach w układach biegowych różnego typu. 4-te wydanie z 04. 2004.
 
16.
Karta UIC 515-0: Wagony pasażerskie. Wózki-Układy biegowe. 2-gie wydanie, kwiecień 2001.
 
17.
Karta UIC 515-1: Pojazdy dla transportu pasażerskiego. Wózki toczne. Układy biegowe. Ustalenia ogólne dla zespołów konstrukcyjnych wózków. 2-gie wydanie 03.2003.
 
18.
Karta UIC 515-3: Pojazdy kolejowe. Wózki-układy biegowe. Metoda obliczania osi zestawów kołowych. Wydanie 1-sze z 1.07.1994.
 
19.
Karta UIC 515-4: Pojazdy kolejowe dla transportu pasażerów. Wózki toczne –układy biegowe. Badania wytrzymałościowe ram wózków. 1-sze wydanie z 1.01.1993.
 
20.
Karta UIC 515-5: Pojazdy trakcyjne i wagony. Wózki –układy biegowe. Badania maźnic zestawów kołowych. 1-sze wydanie z 1.07.1994.
 
21.
Karta UIC 518: Badania i homologacja pojazdów szynowych z punktu widzenia właściwości dynamicznych, bezpieczeństwa jazdy, obciążenia toru i parametrów biegowych. 3-cie wydanie, październik 2005.
 
22.
Karta UIC 533: Uziemienie ochronne części metalowych pociągu. 2-gie wydanie z 1.01.1977.
 
23.
Karta UIC 543: Hamulec. Przepisy na wyposażenie wagonów. 12-te wydanie, czerwiec 2003.
 
24.
Karta UIC 544-1: Hamulec. Hamowność. 4-te wydanie z maja 2004.
 
25.
Karta UIC 541-05: Hamulec. Przepisy dotyczące budowy różnych części hamulca. Urządzenia antypoślizgowe. 2-gie wydanie, sierpień 2005.
 
26.
Karta UIC 546: Hamulec. Hamulec dużej mocy dla pociągów pasażerskich. 5-te wydanie z 1.01.1967.
 
27.
Karta UIC 552: Zasilanie pociągów w energię elektryczną. Ujednolicone charakterystyki techniczne szyny zbiorczej. 10-te wydanie z czerwca 2005.
 
28.
Karta UIC 567-1: Zunifikowane wagony pasażerskie typów X i Y dopuszczone do ruchu międzynarodowego. Charakterystyki. 4-te wydanie z 1.01.1978, 7-dma zmiana z 1.01.1994.
 
29.
Karta UIC 660:Przepisy dotyczące zapewnienia kompatybilności technicznej dla pociągów do stosowania dużych prędkości. 2-gie wydanie, sierpień 2002.
 
30.
Karty UIC 814: Warunki techniczne dotyczące homologacji oraz dostawy smarów przeznaczonych do smarowania maźnic tocznych pojazdów szynowych. 2-gie wydanie z 1.07.1978.
 
31.
Karta UIC 822: Warunki techniczne dostawy sprężyn śrubowych naciskowych formowanych na gorąco lub zimno dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 5-te wydanie z listopada 2003.
 
32.
PN-EN 12082:2000: Kolejnictwo- Maźnice- Badania eksploatacyjne.
 
33.
PN-EN 13103:2003: Zestawy kołowe i wózki. Osie zestawów kołowych tocznych. Zasady konstrukcji.
 
34.
PN-EN 13260:2006: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
35.
PN-EN 13261:2004: Kolejnictwo- Zestawy kołowe i wózki. Osie. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
36.
PN-EN 13262: 2005: Kolejnictwo. Zestawy kołowe i wózki. Koła. Wymagania dotyczące wyrobu.
 
37.
PN-EN 13298:2003: Kolejnictwo. Elementy zawieszenia. Stalowe sprężyny śrubowe zawieszenia.
 
38.
PN-EN 13749:2005: Kolejnictwo-Zestawy kołowe i wózki-Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków.
 
39.
PN-EN 14363:2005: Kolejnictwo-Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem pojazdów szynowych. Badania własności biegowych i próby stacjonarne.
 
40.
Raport ORE/ERRI B176/DT278: Wpływ przemieszczenia poprzecznego belki bujakowej na profile pojazdów( ang.„influence of lateral swing bolster play of vehicle profiles”) Utrecht 04.1983.
 
41.
http: //www. khi.co.jp.
 
42.
http: //www. bombardier.com.
 
43.
http:// www. transtec-vetschau.de.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top