PL EN
 
 
REFERENCES (17)
1.
Bossak M., Teoretyczne i doświadczalne opracowanie metody wyznaczania dynamicznych własności konstrukcji, Dysertacja, Politechnika Warszawska, Warszawa 1969.
 
2.
Bubnicki Z., Identyfikacja obiektów sterowania, PWN, Warszawa 1975.
 
3.
Giergiel J., Identyfikacja układów mechanicznych, 12 Sympozjum „Drgania w układach fizycznych”, Poznań – Błażejewko 1986 .
 
4.
Kamiński E., Podstawowe metody identyfikacji drganiowej i diagnostyki maszyn, Dynamika maszyn, Ossolineum, Wrocław 1974.
 
5.
Dudziak M., Mielniczuk J., Nieklasyczne modele materiałów w projektowaniu maszyn, Wydawnictwo ITE, Poznań - Radom 2001.
 
6.
Osiecki Z., Elementy modelowania w dynamice maszyn. Dynamika maszyn, Ossolineum, Wrocław 1974.
 
7.
Mielniczuk J., Plasticity of porous materials, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 
8.
Bažant Z.P., Cedolin L., Stability of structures. Oxford University Press, New York, Oxford. 1991.
 
9.
Timoshenko S., Woinowsky-Krieger S., Theory of plates and shells, McGraw-Hill Book Company, Inc, New York, Toronto, London. 1959.
 
10.
Singer J., Arbocz J., Weller T., Buckling experiments. Experimental methods in buckling of thin-walled structures, John Wiley & Sons, Inc. New York. 1998.
 
11.
Życzkowski M. red., Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, PWN, Warszawa 1988.
 
12.
Kączkowski Z., Płyty-obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1980.
 
13.
Nowacki W., Dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1980.
 
14.
Magnucki K., Stasiewicz P., Elastic bending of an isotropic porous beam, Int. Journal of Applied Mechanics and Engineering, 9, (2), 2004.
 
15.
Magnucki K., Stasiewicz P., Elastic buckling of a porous beam, Int. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 42, (4), 2004.
 
16.
Flügge W., Tensor analysis and continuum mechanics, Springer-Verlag, Berlin 1972.
 
17.
Ashby M. F., Jones D. R., Materiały inżynierskie, t. 2, WNT, Warszawa 1996.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top