PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Jarzębowicz L., Judek S., Karwowski K., Miszewski M., Lipiński L.: Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie SEMTRAK 2010. Politechnika Krakowska. Zakopane 2010.
 
2.
Lewandowski M.: Analiza zjawisk elektromechanicznych w szynowym pojeździe trakcyjnym z uwzględnieniem zmian współczynnika przyczepności kół napędowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2009.
 
3.
Lipiński L., Miszewski M.: Efektywność rekuperacji osiągana przez EZT-y serii ED74 na trasie Łódź – Warszawa. Pojazdy Szynowe 1/2010.
 
4.
Lipiński L., Miszewski M.: Parametry trakcyjne elektrycznych zespołów trakcyjnych w trakcji wielokrotnej przy ograniczeniu mocy pobieranej z sieci trakcyjnej. TTS 1-2/2010.
 
5.
Mohan N.: ADVANCED ELECTRIC DRIVES Analysis, Control and Modeling using Simulink ®. MNPERE Minneapolis 2001.
 
6.
Szeląg A.: Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego z zastosowaniem technik modelowania i symulacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top