PL EN
 
 
REFERENCES (6)
1.
Sikora A., Zielonka A.: Porównanie dwóch wariantów zasilania silnika bezszczotkowego. Maszyny elektryczne Zeszyty Problemowe Nr 86/2010 PEMINE Komel, Rytro, maj 2010r. ISSN 0239-3646, str. 53-55.
 
2.
Glinka T.: Electric motors with permanent magnets. Przegląd Elektrotechniczny, PL ISSN 0033-2097, nr 7/2008, str. 1 – 7.
 
3.
Bernatt J., Glinka T., Król E., Rossa R.: Electric Motors with Permanent Magnets. ICRM 2008. IEEE Catalog Number: CFP0890B-CDR. ISBN: 978-1-4244-1736-0. Library of Congress Number: 2007906913. Poz.58.
 
4.
Sikora A., Zielonka A.: Napęd łodzi motorowej z wykorzystaniem silnika bezszczotkowego zasilanego poprzez komutator elektroniczny. Napędy i Sterowanie ISSN 1507-7764, nr 2’2010 str.46-48.
 
5.
Jarzębowicz L., Karwowski K.: Bezczujnikowe sterowanie trakcyjnym silnikiem IPMSM małej mocy. XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej i VI Szkoła Kompatybilności Elektromagnetycznej w Transporcie SEMTRAK’2010, Zakopane, październik 2010r. ISBN 978- 83-86219-51-3, str. 271-278.
 
6.
Sikora A., Zielonka A.: Dwa warianty zasilania silnika BLDC. Wiadomości Elektrotechniczne ISSN 0043-5112, nr 6’2011 str.18-19.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top