PL EN
 
 
REFERENCES (5)
1.
Paddison J., Berger P.: Qualitätssicherung durch modulare Bauweise am Beispiel von Bremssteuerungssystem für die USA und Europa, ZEV+DET Glas. Ann. 125 (9/10. 2001).
 
2.
Modulares Bremssystem für die Baureihe 185, ZEV+DET Glas. Ann. 127 (01. 2003).
 
3.
Kaluba M., Goliwąs D.: Modułowy system sterowania hamulcami pojazdów trakcyjnych. Pojazdy Szynowe. 2012. Nr 4.
 
4.
Karta UIC 612-0: Interfejsy maszynista-pojazd dla EMU/DMU, lokomotyw i napędnych wagonów pasażerskich. Funkcjonalne i systemowe wymagania związane ze współpracującymi interfejsami maszynista-pojazd.
 
5.
Decyzja Komisji nr 2011/291/UE z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top