PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
Guzowski S.: Analiza zużycia frettingowego w połączeniach wciskowych na przykładzie osi zestawów kołowych pojazdów szynowych. Monografia 284, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.
 
2.
Guzowski S.: A model of fretting wear in wheel set clamped joint. Archives of Transport, wyd. PAN, vol. 15, z. 1, 2003.
 
3.
Neyman A.: Fretting w elementach maszyn. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 
4.
Szczerek M.: Metodologiczne problemy systematyzacji eksperymentalnych badań tribologicznych. Wyd. ITE, Radom, 1997.
 
5.
Шевеля В.В., Калда Г.С.: Фреттингусталсть металлов. Изд. Хмельницкий „Подiлля”, 1998.
 
6.
Tanaka S., Hatsuno K., Mohri B., Yaguchi S.: Fretting corrosion and fatigue strength of wheelseat of car-axle. Quarterly Reports, Vol. 17 No. 1, 1976.
 
7.
Waterhouse R.B.: Fretting fatigue. Applied Science Publishers Ltd., London, 1981.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top