PL EN
 
 
REFERENCES (10)
1.
SZELĄG A.: Analiza obciążeń układu zaislania trakcji elektrycznej systemu prądustałego metodą symulacji komputerowej, rozprawa doktorska. Warszawa 1989, Politechnika Warszawska.
 
2.
SZELĄG A.: Zagadnienia analizy i projektowania systemu trakcji elektrycznej prądu stałego zastosowaniem technik modelowania i symulacji. Warszawa 2002, Politechnika Warszwska.
 
3.
DRĄŻEK Z.: Symulacyjna metoda analizy systemów zasilania elektrycznej trakcji miejskiej prądu stałego, rozprawa doktorska. Warszawa 1998, Politechnika Warszawska.
 
4.
GOŁASZEWSKI T.: Obliczenia obciążeń układu zasilania sieci tramwajowej przy wykorzystaniu metody Monte Carlo, praca dyplomowa. Warszawa 2000, Politechnika Warszawska.
 
5.
Probabilistic load flow in AC electrified railways. T.K. Ho, IEE Proc – Electr. Power Appl, vol 152, No 4, July 2005.
 
6.
HOFMANN G.: Bemessung und Betriensfuhrung von Energieversorgungsanlagen elektrischer Bahnen bei Verwendung eines stochastischen Simulationsmodells der elektrischen Bahnbelastung fur den ungestorten Betriebsfall, praca habilitacyjna. VfV, Drezno 1986.
 
7.
KROCZAK M.: Symulacja zelektryfikowanej linii kolejowej o złozonej strukturze zasilającej, rozprawa doktorska. Warszawa 2008, Politechnika Warszawska.
 
8.
BARTŁOMIEJCZYK M.: Výpočet napájení trolejbusových systémů metodou Monte Carlo, XLII. Sešit Katedry Elektrotechniky, VŠB Ostrava, Ostrava 2010.
 
9.
BARTŁOMIEJCZYK M., GIĘTKOWSKI Z. ,. Сравнивательный анализ токов нагрузки в троллейбусной тяге, Современный научный вестник, Belgrad 2008.
 
10.
BARTŁOMIEJCZYK M.: Analýza efektivnosti rekuperace trolejbusové dopravy metodou Monte Carlo, XLIII. Sešit Katedry Elektrotechniky, VŠB Ostrava, Ostrava 2010.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top