PL EN
 
 
REFERENCES (19)
1.
Garda J.: Napęd hybrydowy z odzyskiem energii w pojazdach szynowych. Praca niepublikowana (maszynopis) IPS „Tabor” Poznań, 2009.
 
2.
Gąsiewski M.: Tramwaj z akumulatorowym zasobnikiem energii – wyniki eksploatacji. Technika Transportu Szynowego, 2007, nr 1 i 2.
 
3.
Giziński P.: Kondensatorowy zasobnik energii do pojazdów trakcji elektrycznej. Technika Transportu Szynowego, 2007, nr 1 i 2.
 
4.
Giziński Z., Żuławnik M.: Modernizacja i budowa czystego taboru szynowego dla transportu publicznego na terenie miast i na obszarach metropolitalnych. Pojazdy Szynowe, 2009, nr 3.
 
5.
Hiller K.: Visionen zum Thema Rangierlokomotiven. ZEVrail, 2010, nr 134.
 
6.
Lehnert M., Klausner S.,: Auslegung und Steuerung mobiler Traktionsenergiespeicher. Elektrische Bahnen, 2009, nr 9.
 
7.
Masek A.: Lokomotywa hybrydowa firmy Alstom. Prezentacja, 09.2006.
 
8.
Marciniak Z.: Modernizacja i budowa czystego taboru szynowego dla transportu publicznego na terenie miast i na obszarach metropolitalnych. Pojazdy Szynowe, 2009,nr 3.
 
9.
Marciniak Z.: Hybrydowe układy napędowe lokomotyw spalinowych. Logistyka, 2010, nr 4.
 
10.
Marciniak Z., Michalak P., Jakuszko W.: Ocena pojazdów komunikacji miejskiej w zakresie zmniejszenia energochłonności na podstawie przeprowadzonych analiz wybranych podzespołów funkcjonalnych. Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań, 2010.
 
11.
Marciniak Z., Michalak P., Jakuszko W.: Możliwości zastosowania nowych rozwiązań w pojazdach komunikacji miejskiej na podstawie przeprowadzonych analiz parametrów technicznych wybranych podzespołów funkcjonalnych. Praca niepublikowana IPS „Tabor” Poznań, 2010.
 
12.
Meinert M.: Einsatz neuer Energiespeicher auf Strassenbahnen. ZEV rail, 2008, nr 133.
 
13.
Olszowiec P.: Rozwój zasobników energii elektrycznej wielkiej mocy. Super kondensatory i akumulatory ratują systemy elektroenergetyczne. Energia Gigawatt, 01.2009.
 
14.
Ostra J., Dunger W.: Hybrid – Rangierlokomotive: Technik und Anwendungen ZEVrail, 2009, nr 9 (133).
 
15.
Pawełczyk M.: Rozwój systemów wykorzystujących akumulację energii w transporcie szynowym. Materiały XIX Konferencji Naukowej „Pojazdy Szynowe” Kraków – Targanice k. Andrychowa, 2010.
 
16.
Stanisławski M.: 210 000 części pracujących razem. Design News Polska, 2007, nr 07/08.
 
17.
Szumanowski A.: Projektowanie napędów hybrydowych pojazdów z silnikiem spalinowym. Combustion Engines, 2009, nr 1 (136).
 
18.
Wouk V.: Pojazdy z napędem hybrydowym. Świat Nauki, 12.1997.
 
19.
Ekologiczna moc hybrydy. Materiał reklamowy firmy Railpower Technologies Corp.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top