PL EN
 
 
REFERENCES (7)
1.
Drapik S., Kobielski A., Prusak J.: Selected issues of traction substation load variability. [w] Modern Electric Traction. Power Supply (red. K. Karwowski, A. Szeląg), Chapter 5, Gdansk University of Technology, Gdańsk 2009.
 
2.
Drapik S., Kobielski A., Prusak J.: Wybrane aspekty zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych. 9th International Conference MET ‘2009, Gdańsk, September 24-26, 2009, Poland, str. 171.
 
3.
Drapik S., Kobielski A., Prusak J.: Wybrane aspekty zmienności obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych. Technika Transportu Szynowego (tts), nr 4/2010.
 
4.
Drapik S., Kobielski A., Prusak J.: Fluktuacja obciążeń podstacji trakcyjnych w ujęciu teorii szeregów czasowych. Technika Transportu Szynowego (tts), nr 7-8/2010.
 
5.
Kobielski A., Prusak J., Popczyk M.: Ocena procedur pomiarowych na przykładzie zmienności kolejowych obciążeń trakcyjnych. [w] Czasopismo Techniczne – Elektrotechnika, nr 1-E/2009, zeszyt 15, rok 106, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 
6.
Drapik S., Kobielski A., Prusak J.: Analiza zmienności obciążeń trakcyjnych w ujęciu szeregów czasowych. XIV Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej SEMTRAK 2010, Zakopane, październik 2010, str.27.
 
7.
Drapik S., Kobielski A., Prusak J.: Analiza zmienności obciążeń trakcyjnych w ujęciu szeregów czasowych. [w] Czasopismo Techniczne – Elektrotechnika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej (w druku).
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top