PL EN
 
 
REFERENCES (15)
1.
Kostro Janusz: Analiza porównawcza istniejących konstrukcji zestawów kół o zmiennym rozstawie kół. Warszawa, 2001. Analiza [1] została sporządzona na podstawie następujących 14 prac: [a] Salinger W.: Spurwechselradsatze. Rail International – Schenen der Welt 03/2000; [b] Gomez J.L.L.: TALGO – wutomatisches Umspursystem fur den Personen – und Guterverkehr. Eisenbahningenieur 12/1997; [c] Garde R.: A Roues a Ecartement Variable. R.G.C.F. 1974 s. 423-424. [d] Raeber V.: L’Essieu Ferroviaire a Ecartement Variable Systeme VEVEY. R.G.C.F. 1974 ..424-428. [e] Rurio D.R.: L’Essieu a Ecartement Variable Systeme O.G.I. R.G.C.F. 1974 s. 428-430. [f] Essieu a Ecartement Variable de la DR. R.G.C.F. 1969 s. 57- 58; [g] La Premiere Liaison Ferroviwire Voyageurs Directe Entre Madrid et Paris R.G.C.F. 1969 s.108- 109. [h] Japanese Develop First Gauge-Adap-table EMU. Intern. Rail. Journal. 01/1999; [i] Suwalski R.M.: SUW 2000 – Wózki towarowe I osobowe w automatycznym ruchu przestawczym 1435/1520mm TTS 7-8/2000. [j] Szadur L.A.: Wagony- Konstrukcija, teorija i rasczot. Moskva, Transport 1973. [k] Dimitrov Ż.H. Kardkow T.D.: Wagony. Dierżawno Izdat. Sofia 1988. [l] UIC Code 510-4 Guterwagen. Fahrwerke mit Spurwechsel 1435/1520. Empfehlungen fur bilateralen Abkommen. [m] System solutions for automatic transition from standard gauge to broad gauge. Prospekt DB Cargo. [n] Masakatsu Sakai, Kazuhiro Oda: Gauge Change Train. Japanese Railway Engineering 143/2001.
 
11.
Suwalski Ryszard: Polski system samoczynnej zmiany rozstawu kół do wagonów towarowych, osobowych i pojazdów trakcyjnych w transkontynentalnym ruchu kolejowym. Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO Wydział Rozwoju, Kraków.
 
12.
Patent B1 Nr. 201613 z dnia 30.04.2009 WUP 04/09. Zestaw kołowy do pojazdów szynowych o zmiennym rozstawie kół. Madej J., Medwid M., Stawecki Wł., Pawlak Z.:.
 
13.
Patent B1 Nr. 202614 z dnia 31.07.2009 WUP 07/09. Zestaw kołowy do pojazdów szynowych o zmiennym rozstawie kół. Madej J., Medwid M., Stawecki Wł., Pawlak Z.:.
 
14.
Akira Takeshima (Deputy Director Technological Development Office, Railway Bureau Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism) DEVELOPMENT OF THE GAUGE CHANGE TRAIN SYSTEM IN JAPAN (Internet).
 
15.
Zgłoszenie Patentowe Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR Nr. P-402514 z dnia 22-01-2013: Madej Jerzy, Medwid Marian, Stawecki Włodzimierz, Czerwiński Jarosław: Mechanizm zmiany rozstawu kół w pojazdach szynowych dla różnych szerokości toru.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top