PL EN
 
 
REFERENCES (8)
1.
Dyrektywa 2008/57/WE – Techniczna specyfikacja interoperacyjności – Podsystem „Tabor kolejowy – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei konwencjonalnych.
 
2.
Karta UIC-553, Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja wagonów pasażerskich, 2003 r.
 
3.
Kwaśniowski S. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja w pojazdach mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 
4.
PN-EN 13129-1:2004 Kolejnictwo – Klimatyzacja pojazdów linii głównych, część 1: parametry komfortu.
 
5.
PN-EN 14813-1:2006 Kolejnictwo – Klimatyzacja kabin maszynisty – część 1: parametry komfortu.
 
6.
PN-K 11010:1994 Tabor kolejowy – Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu – wymagania ogólne.
 
7.
Materiały reklamowe firmy Rail Tec Arsenal Fahrzeugversuchsanlage GmbH.
 
8.
Materiały prasowe firmy Siemens: www.siemens.com.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top