PL EN
 
ABSTRACT
This papers deals with the new design of resilient wheels with high radial elasticity comparing another designs. The aim of this new wheel design is to increase passenger comfort and noise reduction during service of tram cars in cities. Tyre of the wheel is designed also as brake disc. In this paper will be describe also results of laboratory test of the wheel stiffness and comparison with previous wheel generation including other wheel parameters. Because primary role of the wheel is done by rubber segments also its results will be described.
 
REFERENCES (7)
1.
Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem PWN, Warszawa 2001.
 
2.
Koton J., Majewski A.: Drgania i hałas na stanowiskach pracy w środkach komunkacji miejskiej – badania dozymetryczne. Bezpieczeństwo pracy 2004.
 
3.
Tomaszewski F., Orczyk M.: Ocena poziomu hałasu wewnątrz tramwajów na podstawie badań. Pojazdy Szynowe 2007, 4.
 
4.
Uhl T.: Prace badawcze Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn. Monografie WIMiR. Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kraków 2002.
 
5.
Uhl T., Batko W., Skorupa M., Korbiel T.: Diagnostyczne badania stanu technicznego pojazdów tramwajowych w MPK Kraków S.A., AGH Kraków 2002.
 
6.
Zając G.: Studies of vibroacustic effects in trams. Problems of maintenance of sustainable technological systrmems. PNTTE, Warszawa 2010.
 
7.
Zając G.: Badania hałasu i drgań w tramwajach. Technika Transportu Szynowego nr 9/2011 r.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top