PL EN
 
 
REFERENCES (21)
1.
Ambroziak T., Gołębiowski P., Woźnicki K., Jacyna-Gołda I., Jachimowski R., Kłodawski M., Lewczuk K., Szczepański E.: Wariantowe rozłożenie potoku ruchu w zadanej sieci przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych. Logistyka, 2014, nr 4, str. 1605-1616.
 
2.
Ambroziak T., Jachimowski R., Pyza D., Szczepański E.: Analysis of the traffic stream distribution in terms of identification of areas with the highest exhaust pollution. Archives of Transport, 2014, cz. 32, nr 4, str. 7-16.
 
3.
Burak-Romanowski R., Woźniak K.: Energetyczne aspekty modernizacji linii kolejowych. Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika. 2011, cz. 108, str. 13-29.
 
4.
Burton I.: Report on Reports: Our Common Future: The World Commission on Environment and Development. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 1987, cz. 29 nr 5, str. 25-29.
 
5.
European Environment Agency: Transport emissions of air pollutants (TERM 003).
 
6.
Jacyna M.: Some aspects of multicriteria evaluation of traffic flow distribution in a multimodal transport corridor. Archives of Transport, 1998, cz.10 nr 1-2, str. 37-52.
 
7.
Jacyna M., Merkisz J.: Kształtowanie sytemu transportowego z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Warszawa – Poznań, 2014.
 
8.
Jacyna M., Merkisz J.: Proecological approach to modelling traffic organization in national transport system. Archives of Transport, 2014, cz. 30, nr 2, str. 31-41.
 
9.
Jacyna M., Wasiak M., Lewczuk K., Kłodawski M.: Simulation model of transport system of Poland as a tool for developing sustainable transport. Archives of Transport, 2014, cz. 31, nr 3, str. 23-35.
 
10.
Jacyna-Gołda I., Gołębiowski P., Jachimowski R., Kłodawski M., Lewczuk K., Szczepański E., Sivets O., Merkisz-Guranowska A., Pielecha J.: Traffic Distribution into Transport Network for Defined Scenarios of Transport System Development in Aspect.
 
11.
of Environmental Protection. Journal of KONES, 2014, t. 21, nr 4, str. 183-192.
 
12.
Jacyna-Gołda I., Lewczuk K., Szczepański E., Gołębiowski P.: Rozłożenie ruchu w sieci transportowej z zastosowaniem modelu EMITRANSYS w aspekcie scenariuszy rozwoju systemu transportowego. Warszawa – Poznań, 2014.
 
13.
Jacyna-Gołda I. Żak J., Gołębiowski P.: Models of traffic flow distribution for various scenarios of the development of proecological transport system. Archives of Transport, 2014, cz. 31, nr 3, str. 17-28.
 
14.
Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych. Warszawa, 1999.
 
15.
Ministerstwo Infrastruktury: Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025, [online], [dostęp 10 maja 2015 r.], dostępny w Internecie: http://transport.gov.pl.
 
16.
Pisano G.: Knowledge, integration, and the locus of learning: An empirical analysis of process development. Strategic Management Journal, 1997, cz. 15 nr 2, str. 85–100.
 
17.
Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa, 1998.
 
18.
Van Der Heijden K., Bradfield R., Burt G., Cairns G., Wright G.: The Sixth Sense: Accelerating Organisational Learning with Scenarios. Wiley, 2002.
 
19.
Worthington W., Collins J., Hitt M.: Beyond risk mitigation: Enhancing corporate innovation with scenario planning. Business Horizons, 2009, cz. 52, str. 1-10.
 
21.
www.pkpenergetyka.pl/pl/strona/241-wielkosc-emisji.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top