PL EN
Prawne regulacje w zakresie taboru kolejowego Ocena bezpieczeństwa podsystemu „TABOR” w zakresie wyceny i oceny ryzyka
 
More details
Hide details
1
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
 
 
Publication date: 2015-10-02
 
 
Rail Vehicles/Pojazdy Szynowe 2015,4,38-42
 
 
REFERENCES (7)
1.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.
 
2.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej.
 
3.
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE.
 
4.
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności kolei (Dz. U. 2013 poz. 1297).
 
5.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2014 poz. 1976).
 
6.
Akredytacja jednostek oceniających do działalności objętej Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 402/2013. DAK-08. Wydanie 1. Warszawa, 13.03.2015 r.
 
7.
Przewodnik stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). ERA/GUI/07-2011/INT. Wersja 1.02. 30.11.2012.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top