PL EN
 
 
REFERENCES (4)
1.
K o w a l s k i S . , S o w a A . , Klasyfikacja metod diagnostyki technicznej stosowanych w zakładzie napraw taboru kolejowego. Problemy Eksploatacji z. 2/2007. ITE Radom 2007, 149-158.
 
2.
S o w a A . , Klasyfikacja stanów w eksploatacji pojazdów szynowych. Czasopismo Techniczne, seria Mechanika, Politechnika Krakowska 2005, z. 3-M s. 269-278.
 
3.
Sowa A. , Wykorzystanie krzywych zużycia w konstrukcji wektora stanu technicznego obiektu diagnosty- ki. Problemy Eksploatacji z.2/2007. ITE Radom 2007, 65-76.
 
4.
CBK- S przy ZNTK Poznań, Próba silnika spalinowego a8C22 lokomotywy SM42 na hamowni. Instrukcja technologiczna Nr IS1.02.02/14, Poznań 1970.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top