PL EN
 
 
REFERENCES (14)
1.
Karta UIC 432: Wagony towarowe. Prędkości jazdy. Warunki techniczne, które należy spełnić. 11-te wydanie z września 2006.
 
2.
Karta UIC 505-1: Pojazdy kolejowe. Skrajnia pojazdów. 10-te wydanie z maja 2006.
 
3.
Karta UIC 542: Części hamulcowe. Wymienność. 4- te wydanie z 1.0.1982 ze zmianą z dnia 1.01.1995 oraz erratą z dnia 1.01.1997.
 
4.
Karta UIC 700: Klasyfikacja linii kolejowych. Przynależne granice obciążania wagonów towarowych. 10-te wydanie z 11.2004.
 
5.
Karta UIC 832: Warunki techniczne dostawy wstawek klocków hamulcowych z żeliwa fosforowego dla pojazdów trakcyjnych i wagonów. 3-cie wydanie z 01.2004.
 
6.
Karta UIC 833: Warunki techniczne na dostawę trójkątów hamulcowych. 3-cie wydanie z luty 2004.
 
7.
PN-91/K-88176: Wagony towarowe. Trójkąty hamulcowe.
 
8.
PN-EN 15085-1:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 1: Postanowienia ogólne.
 
9.
PN-EN 15085-2:2007:Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych.
 
10.
PN-EN 15085-3:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 3: Wymagania konstrukcyjne.
 
11.
PN-EN 15085-4:200: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 4:2007 Wymagania produkcyjne.
 
12.
PN-EN 15085-5:2007: Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych. Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja.
 
13.
[13} Przepisy TSI: Decyzja komisji dotycząca specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy-wagony towarowe” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych z dnia 26 lip ca 2006. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 
14.
Raport ORE/ERRI B12/Rp.14/D Frage B12: Verein- heitlichung der Güterwagen. Bericht Nr.14. Utrecht, 11.1967.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top