PL EN
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper deals with particulate emission from the rail vehicles equipped with a combustion engine drive. Physicochemical properties of the particulate matter and the mechanisms of their emergence are described as well as their consequences exerted on the environment, with special attention paid to their impact on humans. Legal regulations related to their emission are quoted, inclusive of the latest standards (stage V) as well as the requirements relating to the measurement methods of the particulate mass and number of the particles.
 
REFERENCES (31)
1.
Schwela D., Morawska L., Kotzias D.: Guidelines for concentration and exposure-response measurement of fine and ultrafine particulate matter for use in epidemiological studies. European Commission, World Health Organization, 2002.
 
2.
World Health Organization (WHO). Health effects of transport-related air pollution. Geneva 2005.
 
3.
Dockery D.W., Pope C.A., Xu X., Spengler J.D., Ware J.H., Fay M.E., Ferris B.G., Speizer F.E.: An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. N. Engl. J. Med., Vol. 329, No. 24, 1993.
 
4.
Vedal S.: Ambient particles and health: lines that divide. Journal of the Air and Waste Management Association, Vol. 47, 1997.
 
5.
Merkisz J., Pielecha J., Radzimirski S.: Emisja zanieczyszczeń ze źródeł motoryzacyjnych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa 2012.
 
6.
Merkisz J:, Wpływ motoryzacji na skażenie środowiska naturalnego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1993.
 
7.
AVL Partikelseminar. Graz, 10–12.11.1993.
 
8.
Fritz O.: GDI engine development according EU 6. AVL Seminar, Graz 2012.
 
9.
Merkisz J.: Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
 
10.
Merkisz J.: Pewne uwagi o emisji cząstek stałych w silnikach ZS. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych, Konmot, tom 3. Silniki spalinowe. Ekologia, paliwa alternatywne, eksploatacja, Kraków–Raba Niżna 1994.
 
11.
Estwood P.: Particle emissions from vehicles. John Wiley and Sons, Chichester 2008.
 
12.
Mayer A.: Elimination of engine generated nanoparticles. Haus der Technik Fachbuch, Expert Verlag, Renningen 2005.
 
13.
Bischof O.F., Horn H.-G.: Zwei Online-Messkonzepte zur physikalischen Charakterisierung ultrafeiner Partikel in Motorabgasen am Beispiel von Diesel-emissionen. Motortechnische Zeitschrift, No. 4, 1999.
 
14.
Merkisz J.: Emisja cząstek stałych przez silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.
 
15.
Gruber M., Klawatsch D.: Influence of motor parameters and fuel quality on particulate emissions. Vehicle Systems Technology for the Next Century. European Automotive Congress, Barcelona 30.06–2.07.1999.
 
16.
Kittelson D.B.: Engines and nanoparticles: a review. J. Aerosol. Sci., Vol. 29, 1998.
 
17.
Kittelson D.B., McMurry P., Park K., Sakurai H., Tobias H., Ziemann P.: Chemical and physical characteristics of diesel aerosol. Cambridge Particle Conference, 2002.
 
18.
Brook R.D., Franklin B., Cascio W., Hong Y., Howard G., Lipsett M., Luepker R., Mittleman M., Samet J., Smith S.C., Tager I.: Air pollution and cardiovascular disease. Circulation, Vol. 109, 2004.
 
19.
Kittelson D.B., Arnold M., Watts W.F.: Review of diesel particulate matter sampling methods. Mineapolis 1999.
 
20.
Hinds W.C.: Aerosol technology. John Wiley and Sons, New York 1998.
 
21.
Fritz O.: GDI engine development according EU 6. AVL Seminar, Graz 2012.
 
22.
Voltz M.: Potential of fuels and lubricants in reducing particle emissions. Elimination of Engine Generated Nanoparticles. Mayer A. (red.), Haus der Technik, Expert Verlag, Renningen 2005.
 
23.
Pielecha J.: Analysis of particle emission and smoke measurements in stationary cycles. PTNSS Kongres 2007; The Development of Combustion Engines, Cracow 20–23.05.2007.
 
24.
Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery. OJ L 59/1, 27.2.1998.
 
25.
Council Directive 88/77/EEC of 3 December 1987 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles. OJ L36, 09.02.88.
 
26.
Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fueled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles. OJ L 275, 20.10.2005.
 
27.
Dyrektywa 2004/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L146/1.
 
28.
Worldwide harmonized heavy duty emissions certification procedure. Exhaust Emissions Measurement ISO Summary report. Geneva 14.01.2003.
 
29.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE.
 
30.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/W.
 
31.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.
 
eISSN:2719-9630
ISSN:0138-0370
Journals System - logo
Scroll to top